RAVOLAMISA SY ANDRIAMAROAHINA

Ny tsara ho fantatra mikasika ny zanany

Ireo zanak'i Ravolamisa sy Andriamaroahina

 

Araka ny voalaza teo aloha dia zanak'i Renivato vavy fahadimy i Ravolamisa. Nanambady an'Andriamaroahina izy. Hatreto amin'ny fikarohana nataonay dia mbola tsy fantatra mazava ny fihavian'Andriamaroahina. Ny hay momba azy dia ny hoe avy ao Firavahana – Arivonimamo, andrefan'i Maharemana no misy azy. Mbola ho resahitsika izany ao aoriana kely.

 

Ireto manaraka ireto kosa no taranak'i Ravolamisa sy Andriamaroahina

 

  1. Rambolamanana ao Manarintsoa voalohany (Itompokolahy Rasamoelina ao Antananarivo),
  2. Rasoanaly ao Avarabohitra, ka Razafimahefa ao Arivonimamo no taranany
  3. Rainitsaratandra ka Razafikarefo ao Fozehana sy Razafimahefa Belohataona no terany,
  4. Rasoanivo, manan-janaka an-dRazafindratavy ao Fiaravahana no taranany,
  5. Rasoamananjara, ray aman-dreny nipoiran'Itompokolahy Rakotondrasoa ao Morafeno Arivonimamo sy Ramorasata ao Ambatonilokana no taranany,
  6. Rasalama, ao Fozehana niteraka an'ireto manaraka ireto :

 

  • Rainilambo, niteraka an-dRandrianaly, niteraka an-Razanadranaly, izay niteraka an-dRakotovahoaka mianadahy avy.
  • Rasoatahiry, vehivavy iray voalaza fa narary saina. Noho izany kilemany izany indrindra dia nohararaotin'ny olona izy ary dia nitoe-jaza ka dia tera-dahy atao hoe Rakotomampianina, mpanao varotra omby tamin'ny fotoan'androny (tokony ho tamin'ny taona 1930 tany ho any). Tamin'izany dia niangavy ny zanak'olo-mirahavavy aminy Ravoninjatovo (ho hitatsika eo ambany ny momba azy) mba hiaraka hanao izany asa izany taminy. Kanefa dia nanda ity farany, ka nolazainy fa aleo izy aloha hanohy ny asa amin'ny maha-mpiasam-panjakana azy ihany. Rakotomampianina kosa no niteraka an'i Perline, vadin'i Eugène, olona fantatra fa manana izay tena maha izy azy tokoa ao Miarinarivo ankehitriny, na izany amin'ny lafinin'ny fiaraha-monina na amin'ny lafin'ny fitadiavana. Ny fasana izay naorin'izy ireo dia hita amin'ny lalana mankany Arivonimamo iny ka eo ambony avaratry Andranomena eo no misy azy ary misy tamboho lehibe manodidina. Amitsika ankehitriny dia I Raharivony Benjamin zanaka lahin'I Ravoninjatovo no tena nifanerasera be indrindra taminy na izany an-kafaliana na izany an-karatsiana.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site